Next Post

[Cell] Redmi Note 4X Mido Touchscreen No Respone

Redmi Note 4x Midokasus Touchscreen no respon kena Air Pengerjaan:usut punya usut.. ukur by ukur ketemu kapasitor yang shot…langsung tendang capasitor short  alhamdulillah nota
[Cell] Redmi Note 4X Mido Touchscreen No Respone
/* */