Bangunan Rumah Ibadah Penyembah Iblis

Mesyuarat Kedua Penggal Ketiga Dewan Negeri Selangor Tahun 2015

17 Ogos – twenty Ogos 2015

104) RUMAH IBADAT ISLAM DAN BUKAN ISLAM

Isu: Hal Ehwal Selain Islam

Adun: Y.B. Puan Tiew Way Keng

Kategori: Bertulis

Sub Soalan

 1. Sila kemukakan senarai tapak tanah yang diberikan kepada Rumah Beribadat Islam dan Rumah Beribadat Selain Islam.

  Bilangan tapak untuk Rumah Ibadat Islam mengikut Daerah di Negeri Selangor sehingga 2015 adalah seperti berikut :

  BIL. DAERAH MASJID SURAU
  1. Petaling 125 426
  two. Gombak 50 234
  3. Klang 59 265
  four. Hulu Langat 71 416
  5. Hulu Selangor 30 160
  6. Sepang 29 95
  7. Kuala Selangor 61 168
  8. Kuala Langat 41 142
  9. Sabak Bernam 53 223
  JUMLAH 519 ii,129

  Bilangan tapak untuk Rumah Ibadat Selain Islam mengikut PBT dari 2008 sehingga Mei 2015 di Negeri Selangor adalah seperti berikut :

  BIL DAERAH RUMAH IBADAT JUMLAH
  KUIL TOKONG GEREJA
  1. Petaling 21 17 8 46
  2. Gombak 9 5 5 19
  3. Klang 17 18 35
  four. Hulu Langat 12 vii 3 22
  five. Hulu Selangor 8 3 2 13
  half-dozen. Sepang two eleven 3 16
  7. Kuala Selangor 4 10 fourteen
  8. Kuala Langat 4 3 2 ix
  9. Sabak Bernam 3 10 13
  JUMLAH 80 84 20 187
 2. Adakah Kerajaan Selangor bersedia untuk mensyaratkan sebahagian tanah/bangunan untuk projek-projek baru sebagai tempat beribadat agama?

  Kerajaan Negeri Selangor melalui
  Transmission GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN NEGERI SELANGOR
  yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Perancang Bandar & Desa (JPBD) Negeri Selangor telah mensyaratkan agar kemudahan keagamaan tempat ibadat selain Islam perlulah disediakan berdasarkan Garis Panduan seperti berikut:

  1. Keluasan tapak
   tidak melebihi 03 hektar (ane.2 ekar) dan kawasan lot yang diliputi oleh bangunan adalah di antara 40% – threescore%.
  2. Tadahan penduduk
   perlulah v,000 penduduk 1 tapak atau 2,600 penganut /1 tapak.
  3. Anjakan Bangunan
   – Menghadap Jalan-12.1m (xl’)Sempadan Bersama-half-dozen.1m (twenty′)
  4. Laluan Keluar Masuk
   Minimum 12.1m (40′).
  5. Perimeter Planting
   Minimum 3.1m (ten′) di sekeliling tapak (tidak termasuk jarak anjakan bangunan) untuk tujuan landskap.
  6. Komponen Kemudahan
  7. Perancangan Tempat Ibadat Selain Islam
  8. Penyediaan Tempat Ibadat Selain Islam diharuskan bagi mereka yang mengamalkan kepercayaan aga ma masing-masing.
  9. Merizabkan tapak yang sesuai untuk dijadikan tempat ibadat bukan Islam secara sah.

  Menyediakan ruang atau dewan pertemuan masyarakatnya.

  1. Jika tapak Tempat Ibadat Bukan Islam yang hendak dibina terletak di dalam kawasan di mana majoriti masyarakatnya bukan penganut agama tersebut, maka notis hendaklah disampaikan kepada penduduk yang menetap dalam radius 200 m di sekitar tapak (atau sekurang-kurangnya twoscore buah rumah), untuk mendapatkan pandangan dan kemusykilan sebelum ianya dapat diluluskan.
  2. Konsep pemusatan perlu mengambil kira kriteria seperti :

  – Kemampuan, keluasan jalan untuk menampung

  – Keserasian lokasi alam sekitar

  – Persetujuan penduduk setempat dan keperluannya.

  Lokasi Peletakan

  • Rumah Ibadat Selain Islam hendaklah didirikan di tengah-tengah kelompok masyarakat berkenaan.
  • Pembangunan tempat keagamaan di premis kedai dan kediaman adalah tidak dibenarkan, kecuali terbukti tidak terdapat tanah atau kawasan yang sesuai untuk tujuan tersebut. la hanya dijalankan secara
   ‘case-past-case’
   tertakluk kepada tidak timbulnya kacau ganggu kepada penghuni di kawasan sekitar dan keputusan PBT.
  • Perancangan tapak untuk pembinaan tempat ibadat bukan Islam hendaklah mengikut piawaian yang ditetapkan.
  • Tiap-tiap keramat atau tempat penyembahan sementara yang dibina di tapak projek pembinaan hendaklah dimansuhkan sebaik sahaja projek siap.
  • Tidak dibenarkan dibina di kawasan lapang dan tidak boleh ditempatkan di sekeliling loji kumbahan atau pencawang TNB.
  • Menyediakan jalan susur dan kemudahan TLK yang secukupnya supaya tidak mengganggu lalu lintas.

  Ketinggian Reka Bentuk

  • Ketinggian arca dan bangunan tokong, kuil, gereja, gudwara dan lain-lain tempat keagamaan perlu disesuaikan dengan ketinggian bangunan sekitar dan tertakluk kepada garis panduan atau piawaian kawalan ketinggian yang dikuatkuasakan oleh PBT.
  • Di kawasan majoriti penganut Islam, ketinggian bangunan dan arca tempat keagamaan selain Islam perlu disesuaikan, dengan ketinggian bangunan, kubah dan menara masjid sekitar.
  • Seboleh mungkin, ketinggian bangunan tempat keagamaan perlu mengambil kira keseragaman latar belakang (skyline), warna dan pemandangan (scenery) supaya is berharmoni dengan pembangunan sekitar.