20 Sifat Jaiz Allah Beserta Artinya

20 Sifat Jaiz Allah Beserta Artinya

20 Sifat Jaiz Allah Beserta Artinya

Sebagai umat Islam, kita wajib mengenal dan meyakini sifat-sifat Allah SWT. Sifat-sifat tersebut merupakan penggambaran kesempurnaan dan keagungan-Nya. Salah satu sifat Allah yang perlu kita pahami adalah sifat jaiz, yaitu sifat-sifat yang mungkin ada atau tidak ada pada Allah SWT. Berikut adalah penjelasan tentang 20 sifat jaiz Allah beserta artinya:

Hakikat Sifat Jaiz Allah

Sifat jaiz adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah SWT. Artinya, sifat-sifat ini tidak termasuk sifat wajib (sifat yang harus ada pada Allah) atau sifat mustahil (sifat yang tidak mungkin ada pada Allah). Sifat jaiz dapat ada atau tidak ada pada Allah SWT, tergantung pada kehendak-Nya.

Pembagian Sifat Jaiz Allah

Sifat jaiz Allah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat jaiz fi nafsihi dan sifat jaiz fi ghairih. Sifat jaiz fi nafsihi adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada zat Allah SWT itu sendiri, misalnya kuasa, iradah, dan kalam. Sementara itu, sifat jaiz fi ghairih adalah sifat yang boleh ada atau tidak ada pada selain zat Allah SWT, misalnya menciptakan, memberi rezeki, dan menerima taubat.

Daftar 20 Sifat Jaiz Allah

 • Kuasa (Qudrah): Mampu melakukan segala sesuatu
 • Iradah (Kehendak): Berkehendak melakukan atau tidak melakukan sesuatu
 • Kalam (Berfirman): Berkata atau menyampaikan sesuatu
 • Sama’ (Mendengar): Mendengar segala sesuatu
 • Basar (Melihat): Melihat segala sesuatu
 • Hayah (Malu): Merasa malu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat-sifat-Nya
 • Ridha (Suka): Suka terhadap sesuatu yang baik
 • Murka (Marah): Murka terhadap sesuatu yang buruk
 • Khosi’ah (Rendah Hati): Merasa rendah hati di hadapan makhluk-Nya
 • Istighna (Kaya): Tidak membutuhkan sesuatu dari makhluk-Nya
 • Menciptakan (Khaliq): Menciptakan segala sesuatu
 • Memberi Rezeki (Razzaq): Memberi rezeki kepada semua makhluk
 • Mematikan (Mumit): Mematikan semua makhluk
 • Membangkitkan (Muhyi): Membangkitkan semua makhluk dari kubur
 • Menyembuhkan (Syofi): Menyembuhkan penyakit
 • Memperkaya (Mugni): Memberi kekayaan
 • Memberi Petunjuk (Hadi): Memberi petunjuk kepada hamba-Nya
 • Menyesatkan (Mudhill): Menyesatkan orang-orang yang mengingkarinya
 • Memberi Balasan (Mujazah): Memberi balasan kepada hamba-Nya
 • Menerima Taubat (Tawwab): Menerima taubat dari hamba-Nya
Read:  Silabus Matematika Kelas 7 Semester 2

Tips dan Nasihat Ahli

Dalam memahami sifat-sifat Allah SWT, kita perlu mengikuti nasihat para ulama dan ahli. Berikut adalah beberapa tips dan nasihat yang dapat kita jadikan pegangan:

 • Pelajari sifat-sifat Allah SWT dari sumber-sumber yang terpercaya, seperti Al-Qur’an, Hadist, dan kitab-kitab tauhid.
 • Renungkan dan tadabburi sifat-sifat Allah SWT untuk meningkatkan keimanan dan rasa takut kepada-Nya.
 • Hindari anthropomorphism, yaitu mengumpamakan sifat-sifat Allah SWT dengan sifat-sifat makhluk-Nya.
 • Jangan mempertanyakan hakikat sifat-sifat Allah SWT, karena hal itu merupakan rahasia Ilahi.
 • Terapkan sifat-sifat Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari, seperti sifat maha kuasa, maha mengetahui, dan maha pemurah.

FAQ

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum tentang sifat jaiz Allah SWT beserta jawabannya:

 1. Apa yang membedakan sifat jaiz dengan sifat wajib dan mustahil?
  Sifat jaiz boleh ada atau tidak ada pada Allah SWT, sedangkan sifat wajib harus ada pada Allah SWT dan sifat mustahil tidak mungkin ada pada Allah SWT.
 2. Apakah sifat jaiz selalu ada pada Allah SWT?
  Tidak. Sifat jaiz dapat ada atau tidak ada pada Allah SWT, tergantung pada kehendak-Nya.
 3. Apa hikmah di balik adanya sifat jaiz pada Allah SWT?
  Sifat jaiz memberikan kebebasan kepada Allah SWT untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya.

Kesimpulan

Sifat-sifat jaiz Allah SWT merupakan penggambaran kesempurnaan dan keagungan-Nya. Memahami sifat-sifat jaiz Allah SWT dapat meningkatkan keimanan kita dan membantu kita dalam mengarungi kehidupan dengan penuh keyakinan dan rasa takut kepada-Nya. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan mendalami sifat-sifat Allah SWT agar kita dapat menjadi hamba-hamba-Nya yang taat dan bertakwa.

Apakah kamu tertarik untuk menggali lebih dalam tentang sifat-sifat Allah SWT? Berikan komentar dan pertanyaan di bawah ini, dan saya akan dengan senang hati membantu.

Read:  Memberi Warna Pada Foto Hitam Putih

You May Also Like